Узагальнений звіт про стан реалізації проектів у І кварталі 2018р.

Управлінням освіти та управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності надано узагальнений звіт про стан реалізації проектів Бюджету участі, які стали переможцями у 2017р.

Додаток 5 до Положення


Узагальнений звіт про стан реалізації проектів

за рахунок коштів Бюджету участі міста Хмільника у І кварталі 2018 р.

N
з/п

Реєстр. номер

Назва проекту, місце розташування

Етап реалізації, заходи з виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн

Виконані роботи

Отриманий результат

План

Факт

Залишок станом на початок звітного періоду

Найменування робіт

Вартість, тис. грн

План

Факт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. 

 4

Нове будівництво спортивного май-данчика  по вул. Північна у м. Хміль-ник Вінницької об-ласті (з виготовлен-ням  ПКД та прове-денням  її  експер-тизи).

 Виготовлення проектно-кошторисної документації

199,685

199,685

199,685

Замовлено виготовлення  проектно-кошторисної документації

 

 

12,507

 

 

- 

 

 2.

7 

Нове будівництво спортивного майданчика з  WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по  Проспекту Свободи 13,15  у  м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням  ПКД та проведенням  її  експертизи)

 Виготовлення проектно-кошторисної документації

190,0

190,0

190,0

 Замовлено виготовлення  проектно-кошторисної документації

 

 

 

12,507

 

 

 

 -

 

 3.

13 

Нове будівництво  ігрово-спортивного майданчика  по вул. Монастирська, 56  у м. Хмільник  Вінни-цької області (з виготовленням  ПКД та проведен-ням  її  експертизи).

Виготовлення проектно-кошторисної документації 

159,150

159,150

159,150

Замовлено виготовлення  проектно-кошторисної документації 

 

 

12,507

 

 

- 

 

 4.

 6

Нове будівництво поля для гри в міні-футбол   по вул. Монастирська, 1  у м. Хмільник             Вінницької області (з виготовленням  ПКД та проведен-ням  її  експертизи).

 Виготовлення проектно-кошторисної документації

200,0

200,0

200,0

 Замовлено виготовлення  проектно-кошторисної документації

 

 

12,507

 

 

- 

 

5

12

Ресурсні кімнати - крок до успішного життя в соціумі дітей з інвалідністю!:

На стадії реалізації

200

11,3

188,7

Закуплено ремонтні матеріали

 

200

 

11,3

Підготовка до поточного ремонту

 

 

- КЗ НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія №1 м. Хмільника

 

100

10,0

90,0

Закуплено ремонтні матеріали (металопластикові двері)

 

100,0

 

10,0

 

 

 

- КЗ НВК загальноосвітня школа І-ІІІ №2 м. Хмільника

 

100

1,3

98,7

Закуплено ремонтні матеріали (двері)

 

100,0

 

1,3